Informacje o oferowanych przez sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.karolciborowski.pl/mentalna5 prowadzony jest przez firmę Karol Ciborowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 48/57, kod pocztowy: 03-748, NIP: 8231547487, REGON: 520949990.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowią inaczej.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są nowe oraz wolne od wad.
 4. Klient może skontaktować się ze sklepem wysyłając wiadomość na adres: sklep@karolciborowski.pl.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie wysyłane są kolejnego dnia roboczego, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy sklepem, a klientem następuje w momencie kliknięcia przez klienta przycisku oznaczonego: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar podany w zamówieniu.
 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7. Płatności obsługiwane są przez firmę PayPro S.A. (Przelewy24).
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji płatności przez agenta rozliczeniowego (Przelewy24), maksymalnie do pięciu godzin od momentu zapłaty.
 9. Na życzenie klienta i po uprzednim wprowadzeniu danych w formularzu zamówienia, na podany adres e-mail, przesyłana jest w ciągu 7 dni faktura VAT w wersji elektronicznej.
 10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy DPD Polska na adres wskazany w formularzu lub za pomocą InPost do paczkomatu wybranego na etapie składania zamówienia.
 2. Każdy towar przed wysłaniem jest sprawdzany pod kątem jakości i kompletności.
 3. Przesyłka wysyłana jest tylko na terenie Polski, chyba że klient skontaktuje się bezpośrednio ze sklepem, aby ustalić miejsce i koszt wysyłki w przypadku wysyłki poza granicami Polski.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika i wynosi przeważnie dwa dni robocze po wysyłce, ale może ulec wydłużeniu, szczególnie w miesiącach listopad-grudzień.
 6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów): DPD Polska - 21,99 zł oraz InPost 18.99 zł.
 7. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg powyższego cennika w przypadku gdy klient błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub z innej przyczyny zależnej od klienta niemożliwe było dostarczenie przesyłki. Ponowne wysłanie zamówienia nastąpi po zwrocie produktu do sklepu przez firmę wysyłkową.
 8. Każdą przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, szczególnie należy zwrócić uwagę, jeżeli:
 • przesyłka wizualnie znajduje się w złym stanie,
 • opakowanie kartonowe posiada widoczne ślady wgniecenia, rozerwania, uszkodzenia,
 • paczka oklejona jest firmową taśmą z logiem kuriera (oznacza to konieczność przepakowania/zabezpieczenia paczki na magazynie kuriera).

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza i wysłania go na adres: sklep@karolciborowski.pl.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient jest obowiązany zwrócić zamówiony towar nie później niż w terminie 14 dni na adres: ul. Białostocka 48/57, 03-748 Warszawa za pomocą firmy kurierskiej.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sklepu w stanie niezniszczonym.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu towaru, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy.
 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że obie strony ustaliły inny sposób zwrotu, który dla firmy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.
 2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego firma zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Reklamację należy złożyć elektronicznie poprzez wysłanie na adres sklep@karolciborowski.pl formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj wraz ze zdjęciami stwierdzonych wad. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wraz z zakupionym produktem należy dołączyć oryginał wypełnionego formularza reklamacyjnego i wysłać na adres podany w regulaminie w pkt. 1 Informacji ogólnej.
 4. Zwroty wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia pomiędzy klientem a firmą.
 5. Czas na rozpatrzenie przez firmę reklamacji wynosi 14 dni. Klient w ciągu tych dni otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Reklamacji nie podlega towar, który uległ uszkodzeniu podczas niewłaściwego użytkowania, pozostawieniu produktu w nieodpowiednich warunkach, samowolnych napraw lub uszkodzeniu mechanicznemu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu kupujący powinien posiadać przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka prywatności.
 3. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego, klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informuję, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy kontaktować się wysyłając wiadomość na adres: sklep@karolciborowski.pl.